START-UP WOMEN'S CUP

1.2.2019 - 30.4.2019


Det er mer enn 33 millioner entreprenører i EU, men bare 31% er kvinner, og veksten er stagnerende. Entreprenørvirksomheten hindres fortsatt av kjønnspesifikke begrensninger, for eksempel kulturelle normer, ulik sysselsetting og begrenset tilgang til finansiering og næringsnett. Vi vil at du skal takle disse samfunnsmessige utfordringene og forvandle dem til muligheter for innovasjon og vekst!

 

Hvis du vil starte eller du allerede har startet på banen for sosialt entreprenørskap, kan Start-up Women's Cup være noe du kanskje vil vurdere!

 

START-UP WOMEN'S CUP er en europeisk konkurranse født innenfor rammen av Hillary-prosjektet, et samfinansiert prosjekt under Erasmus Plus-programmet, som skal fremme kvinnelig entreprenørskap på crowded-sourcing-plattformen Babele. Les mer om hvordan du kan søke!


Skriv inn konkurransen


1. HVEM KAN DELTAGE?

 •  Studenter og nyutdannede på universiteter i humaniora, samfunnsvitenskap og utdanning
 • Du kan presentere forretningsmodellen din som en gruppe eller som en enkelt entreprenør;
 • Hvis du er en gruppe, skal minst halvparten av laget (50%) være representert av kvinner (selvdeklarert);
 • Hvis du er entreprenøren som driver din bedrift selv, må du være en kvinne!

Deltakere må være basert eller studere i Italia, Litauen, Norge, Nederland, Romania, Spania og Storbritannia.

 

Grunnlaget for konkurransen er folgende:

For å delta må du:

 •  Registrer deg i Hillary samfunnet her, opprette din profil o
 • Bygg opp laget ditt (hvis du er mer enn en person), hvert lag må ha en kvinnelig leder;
 • Fullfør forretningsmodellen med en nyskapende sosial ide som følger online kurset som vil hjelpe deg med å utvikle forretningsidéen STEG - FOR - STEG;
 • Når du har fullført forretningsmodellen, fyll ut spørreskjemaet Tilbakemelding på nettet og oppgi at du vil delta i START-UP WOMAN CUP;
 • Delta på START-UP WOMAN CUP EVENT organisert i ditt land for å teste ideen din.        Ikke-vinnere deltakere vil få Sertifikat for deltagelse på arrangementet og sjansen til å møte likesinnede kolleger;
 • Tilgjengelighet for å reise til Nederland for finalen i Europeisk Kupp den 20/21 juni 2019!

2. KUP Periode:

 

Konkurransen vil være åpen fra 01/02/2019 til 30/04/2019. Søknad innlevert etter fristen vil ikke bli tatt i betraktning.

 

Fra februar til april er søknadene åpne på engelsk (du har 3 måneder til å utvikle den);

Mars og april også til nasjonalt språk * (du har 2 måneder til å gjøre det).

 

* Du kan utvikle forretningsidéen din på engelsk eller ditt nasjonalt språk (italiensk, litauisk, nederlandsk,  norsk, rumensk, spansk);

 

3. Evalueringsprosess:

  

Nasjonal evalueringsprosess og kriterier

I løpet av mai 2019 vil en ekspertvurdering evaluere prosjektet i henhold til følgende priskriterier på nasjonalt nivå. Jury består av nasjonal ekspert på sosial innovasjon, entreprenørskap og kvinnelige entreprenører.

 

Kvaliteten på eget prosjekt (80%):

 •  Utviklingsberedskap: Søkeren må ha klart presentert prosjektet gjennom Hillary lerret (25%)
 • Forpliktelse: Søkere må ha gjort rimelige skritt for å definere ideen deres. Det er sammenheng mellom hver del av Hillary lerret (25%)
 • Gjennomføringsevne og kostnad: (25%)
 • Sosial innovasjon: Potensiell sosial effekt (25%)

 Engasjere eksterne rådgivere, veiledere , mentorer (20%):

 •  Frekvens (50%)
 • Kvalitet (50%)

Prisen vil bli gitt under den nasjonale begivenheten. Deltakere i konkurransen må være til stede på arrangementet, ellers kan de ikke vinne premien.

 

 

De 3 beste prosjektene har mulighet til å lage en 5 minutters pitch (som skal registreres).

 

Europeisk evalueringsprosess og kriterier

Vinnerne av hver nasjonal konkurranse vil være kvalifisert for den europeiske prisen. Juryen for den europeiske prisen består av samarbeids-partnerne, og vil møte i slutten av mai for å velge vinneren av den europeiske konkurransen.

 

Utvalgskriteriene er:

 

Kvaliteten på eget prosjekt (40%):

 •  Utviklingsberedskap: Søkeren må ha klart presentert prosjektet gjennom Hillary lerret 25%
 • Forpliktelse: Søkere må ha gjort rimelige skritt for å definere ideen deres. Det er sammenheng mellom hver del av Hillary lerret (25%)
 • Gjennomføringsevne og kostnad: 25%
 • Sosial innovasjon: Potensiell sosial effekt 25%

Kvalitet på presentasjonen (40%):

 • En tonepresentasjon (30%)
 • Spørsmål fra juryen (10%)

Engasjere eksterne rådgivere, veiledere (20%):

 • Frekvens (50%)
 • Kvalitet (50%)

4. Premier:

 

Nasjonale pris:

 • Tur til å delta i den europeiske konkurransen i Nederland organisert for 20/21 juni 2019. Lederen til det vinnende landslaget flyr for å legge ut sin forretningside på BDF Business Development Friesland.
 • Coaching for å forbedre banen for den europeiske konkurransen
 • Videre veiledning for vinnerlaget for å presentere forretningsmodell på EU-nivå
 • Deltakelse på et europeisk arrangement for å dele og fremme ideen sin

Europeisk pris:

 • 2000 EUR

 

Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>