OM HILLARY


HILLARY ønsker å inspirere og støtte kvinnelige studenter som avslutter sine universitetsstudier i humaniora og kunst, pedagogisk og samfunns-fag og står overfor vanskeligheter i overgangen fra universitetet til arbeid og vill utvikle et entreprenørskapsinnstilling og holdning. Prosjektmålet er å integrere en modell for entreprenøropplæring for å fremme disse studenters sysselsettningsmuligheter.

HVORFOR HILLARY?

Data viser at flertallet av entreprenørskaps-utdanning tilbys i nærings- og økonomiske studier. Utfordringen er å gjøre entreprenør-skapsutdanning tilgjengelig for alle studenter. Ikke-forretningsstudenter har en utmerket humanistisk og teoretisk bakgrunn og bred kunnskap. De har svært sterke produktideer, men er i behov av mer entreprenørskap og forretningskunnskap for å forvandle sine utfordrende ideer til forretningsmuligheter. Gjennom å sette studentene i stand til å starte egen sosial virksomhet skaper prosjektet en positiv innvirkning på den fremtidige økonomiske og sosiale utviklingen av de regionene som er involverte i prosjektet.

 





HVA ER RESULTATET?

For å nå sine mål, vil HILLARY skape et nettbasert fellesskap for kvinnelige universitetsstudenter for å lære mer om sosialt entreprenørskap, bruke kunnskapen til reelle markedsbehov, utvikle sine prosjekter, motta tilbakemelding og finne ett passende nettverk.

 

Internett samfunnet er basert på prinsippene for åpen innovasjon og crowdsourcing, og er en unik mulighet for studenter å få de rette ferdighetene til å forvandle ideen til virkelighet.

 

Nettbasert fellesskap vil inneholde følgende elementer:

 

1. En trinnvis veiledning som vil veilede brukeren gjennom sin forretningsreise, med e-læringsmateriale for å lære om entreprenørskap, sosial innovasjon, forretningsmodellering, markedsføring og økonomi.

 

2. En seksjon hvor hver student skal anvende den tilegnede kunnskapen til å utvikle forretningsmodellen til sitt prosjekt, med mulighet for å motta tilbakemelding fra fellesskapsmedlemmene.

 

3. En seksjon som åpent diskuterer relevante emner utviklet av studenter og / eller av medlemmer av samfunnet knyttet til emnet i forretningsplanen.

 

4. En seksjon med profiler fra alle medlemmer av samfunnet, studenter lanserer sine ideer, mentorer, rådgivere, m.fl.



HVEM BURDE VÆRE INTERESSERT?


  • Universitetsstuderende som kommer fra universiteter i humaniora og kunst, utdanning og samfunnsfag som viser interesse for prosjektplanlegging, entreprenørskap og stor sensitivitet til likestillingsspørsmål og tiltak.
  • Universitetspersonal som er involvert i å undervise i humaniora fag og klasser som viser lav praktisk / høy teoretisk innhold og alle professorer som ønsker å gjøre sine formative tilbud mer innovative.
  • Andre mottakere som kan ha interesse av dette prosjektet er:

Forskningsinstitutter, universiteter og universitetsinkubatorer

Yrkesutøvere

Lokale myndigheter og beslutningstakere

Frivillige organisasjoner

Start-ups

Tradisjonelle bedrifter, entreprenører, små og mellomstore bedrifter (SMB-er) på lokalt og europeisk nivå

 


Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>