NYHETER


Download
NO_3rd_Hillary Newsletter.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB

Download
NR_2nd_Hillary Newsletter.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

PARTNERMØTE I GREENWICH

November 2018

 

Partnere møttes for tredje gang "hjemme" hos vår britiske partner, University of Greenwich. Det ble tatt et viktig skritt for å slutte de pedagogiske materialer, som vi gleder oss til å presentere til fremtidige kvinnelige entreprenører. The HILLARY Canvas som vi har utviklet spesielt for dette formålet, vil gi studentene en komplett oversikt og veiledning om mange aspekter ved å skape et foretak. Ser de tilbake og fremover på prosjektet, er partnerne glade for å si: målet er nært!

 


Download
Nyhetsbrev juli 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Andre partner-møte i Milano

Mai 2018

 

Den 14-15 mai 2018 fant det andre partnermøtet sted i Milano. Eurocrea Merchant arrangerte møtet i BASE Milano. BASE er et sted hvor innovative prosjekter i den kulturelle og kreative virksomhetssektoren utvikles og gjennomføres. Et rom unikt designet for å fremme kreativitet og konsentrasjon. Dette var veldig inspirerende for partnerne.

 

Under møtet ble strukturen og innholdet i HILLARY-kurset diskutert. Kurset deles inn i ti blokker (moduler): Formål (Introduksjon), Kunder og Begunstigede, Markedsunder-søkelse, Verdioppstilling, Inntektsmodell, Markedsføringsplan, Nøkkelinteressenter, Nøkkelressurser, Implementering og Finansplan. 

Hver blokk inneholder en aktivitet som vil resultere i Hillary Canvas; en forretningsmodell for å omdanne en ide til en forretningsmulighet.

 

Det tredje møtet kommer å være ved Universitetet i Greenwich den 8-9 november 2018 i London.

 


HILLARY kick-off i Valladolid

Desember 2017

 

Den 30. november og 1. desember 2017 startet prosjektet HILLARY ved universitetet i Valladolid, Spania. Universitetet i Valladolid er prosjektlederen i HILLARY og ansvarlig for prosjektets overordnede styring. Møtet samlet konsortiet for første gang for å diskutere og klargjøre prosjektmålene, tidsplanen og å bekrefte forståelsen av partneres rolle og ansvar i prosjektet.

 

I de kommende to årene vil det være fokus på å integrere gründerutdanning i humanistiske universitets læreplaner for å fremme kvinnelig entreprenørskap. Prosjektmålet er å levere en innovativ entreprenøropplæringsmodell basert på et   e-læringskurs og opprettelsen av en nettsamfunnsplattform. Dette vil bli utviklet av et sterkt konsortium av partnere med erfaring og kompetanse innen entreprenørskap, coaching og veiledning, sosial innovasjon og kvinnelig entreprenørskap på lokalt og europeisk nivå. Deltakende land i dette prosjektet er Italia, Litauen, Norge, Nederland, Romania, Spania og Storbritannia. Neste møte vil finne sted på Eurocrea Merchant den 14. og 15. mai 2018 i Milano, Italia.

 

Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>