Støtte til kvinner som er sosiale entreprenører

OM HILLARY

HILLARY ønsker å inspirere og støtte kvinnelige studenter nær de velger sine studier i humani-ora og kunst, pedagogisk og samfunnsfag og står overfor vanskeligheter i overgangen fra universitetet til arbeid og for å utvikle et entreprenørskapsinnstilling og holdning.

PARTNERE

Konsortiet består av syv partnere fra 7 land. 

De har hver en bestemt rolle i henhold til interesse, kompetanse og ekspertise innen entreprenørskap, coaching og veiledning, sosial innovasjon og kvinnelig entreprenørskap på lokalt og europeisk nivå.

 

NYHETER

Den 30. november og 1. desember 2017 startet prosjektet HILLARY ved universitetet i Valladolid, Spania. Universitetet i Valladolid er HILLARY´s prosjektledere og ansvarlig for prosjektets overordnede styring.

 

 


This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>