Støtte til kvinner som er sosiale entreprenører

OM HILLARY

HILLARY gir et samarbeidende læringsmiljø for å omdanne ideer til forretningsmuligheter gjennom støtte fra det digitala samfunnet og nettstudier gjennom „læring ved å gjøre tilnærming”

 

 

PARTNERE

Konsortiet består av syv partnere fra 7 land. 

De har hver en bestemt rolle i henhold til interesse, kompetanse og ekspertise innen entreprenørskap, coaching og veiledning, sosial innovasjon og kvinnelig entreprenørskap på lokalt og europeisk nivå.

 

START-UP WOMEN'S CUP

START UP WOMAN CUP er en europeisk konkurranse født innenfor rammen av Hillary-prosjektet, et samfinansiert prosjekt under Erasmus Plus-programmet, som skal fremme kvinnelig entreprenørskap på crowded-sourcing-plattformen Babele.


This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>