OVER HILLARY


HILLARY wil vrouwelijke studenten, die bijna zijn afgestudeerd en geen business opleiding volgen, inspireren en ondersteunen bij de overgang van studie naar werk d.m.v. het ontwikkelen van een ondernemersmentaliteit en –houding. Het doel is om een onderwijsmodel voor ondernemerschap te integreren om de inzetbaarheid van deze studenten te bevorderen.

WAAROM DIT PROJECT?

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste cursussen op het gebied van ondernemerschap worden aangeboden in economische studies. Studenten zonder deze achtergrond hebben zeer sterke productideeën, maar kunnen profiteren van meer ondernemerskennis om hun ideeën om te zetten in zakelijke kansen. De uitdaging is om ondernemerschapsonderwijs toegankelijk te maken voor alle studenten. Het Hillary-project ondersteunt vrouwelijke studenten om hun creativiteit te ontwikkelen door middel van sociale innovatie. Door studenten in staat te stellen hun eigen sociale onderneming te starten zal dit een positieve impact hebben op de toekomstige economische en sociale ontwikkeling van de betrokken regio's in het project.

WAT ZIJN DE UITKOMSTEN?

Hillary biedt studenten een online community om meer te leren over sociaal ondernemerschap, hun kennis toe te passen op echte marktbehoeften, hun projecten te ontwikkelen, feedback te ontvangen en om te netwerken.

 

De online community is gebaseerd op de principes van open innovatie en crowdsourcing. Het is een unieke gelegenheid voor studenten om de juiste vaardigheden te verwerven om hun ideeën te realiseren.  

 

De online community bestaat uit:

 

1. Een zelfstudie die de student stap voor stap door haar ondernemende reis zal leiden. Het e-learning materiaal bevat informatie over ondernemerschap, sociale innovatie, bedrijfsmodellen, marketing en financiën.

 

 

2. Een gedeelte waar elke student de geleerde kennis kan toepassen om een bedrijfsmodel te ontwikkelen. Hierbij is het mogelijk feedback te ontvangen van de community.

 

3. Een gedeelte voor open discussie over het businessplan. Deze onderwerpen worden aangedragen door studenten en leden van de community.

 

 

4. Een gedeelte met de profielen van alle leden van de community, studenten die hun ideeën presenteren, mentoren, etc.VOOR WIE IS DIT INTERESSANT?


  • Vrouwelijke studenten die bijna zijn afgestudeerd en geen business opleiding volgen en interesse hebben voor ondernemerschap.
  • Docenten die betrokken zijn bij dergelijke opleidingen en hun lesaanbod willen vernieuwen.
  • Andere partijen voor wie dit project interessant is:

Onderzoeksinstituten

HBO aanbieders

MBO aanbieders

Universitaire incubators

Lokale autoriteiten en besluitvormers

NGO

Start-ups

Bedrijven, ondernemers, MKB op lokaal en Europees niveau

 


Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>