APIE HILLARY


HILLARY nori įkvėpti ir paremti greitai studijas baigsiančias humanitarinių, meno, pedagoginių ir socialinių mokslų universitetų studentes, kurios susiduria su sunkumais pereinant iš universiteto į darbą,  siekiant išugdyti jų verslią mąstyseną ir požiūrį. Projekto tikslas yra integruoti verslumo ugdymo modelį, siekiant paremti šių studenčių darbingumą.

KODĖL ŠIS PROJEKTAS?

Duomenys rodo, jog dauguma verslumo kursų yra siūlomi verslo ir ekonomikos studijose. Iššūkis yra padaryti verslumo ugdymą prieinamą visoms studentėms. Ne verslo studentai turi puikias humanistines ir teorines žinias. Jie turi labai tvirtas produktų idėjas, bet gali pasinaudoti verslo žiniomis, kad savo iššūkius ir idėjas paverstų verslo galimybėmis. Hillary projektas remia moteris studentes ugdanti jų socialinių inovacijų kūrybingumą. Studentėms suteiktos galimybės pradėti savo socialinius verslus sukurs teigiamą poveikį regionų, dalyvaujančių šiame projekte, ateities ekonominiam ir socialiniam vystymuisi.

KOKS REZULTATAS?

Siekdama savo tikslų Hillary sukūrė universitetų studentų internetinę bendruomenę, norėdama sužinoti daugiau apie socialinį verslumą, pritaikyti savo žinias realiems rinkos poreikiams, kurti savo projektus, gauti atsiliepimus ir gauti tinklą.

 

Interneto bendruomenė remiasi atviromis inovacijomis ir taupymo principais ir yra unikali proga studentams įgyti tinkamų įgūdžių, kad savo idėjas paverstų realybe.

 

Interneto bendruomenėje bus šie elementai:

 

1. Išsami pamoka, padėsianti vartotojui per savo verslinę kelionę, su elektronine mokymosi medžiaga, skirta mokytis apie verslumą, socialines inovacijas, verslo modeliavimą, rinkodarą ir finansavimą.

 

2. Skyrius, pagal kurias kiekvienas studentas pritaikys įgytas žinias savo projekto verslo modeliui plėtoti, suteikiant galimybę gauti bendruomenės narių atsiliepimus.

 

3. Skiltyje, skirtoje atvirai diskutuoti apie atitinkamas temas, kurias sukūrė studentai ir (arba) bendruomenės nariai, susiję su verslo plano tema.

 

4. Skyrius su visų bendruomenės narių profiliais, studentai, pristatantys savo idėjas, mentoriams, patariamajai tarybai ir kt.KAM tai ĮDOMU?


  • Humanitarinių, meninių, pedagoginių ir socialinių krypčių universitetų studentėms, kurias domina projektų planavimas, verslumas ir kurios yra jautrios lyčių lygybės problemoms ir priemonėms;
  • Universiteto personalui, dėstančiam humanitarinius dalykus ir kursus, kurie turi mažai praktinio/daug teorinio turinio, ir visiems lektoriams/ėms, norintiems atnaujinti savo kuriamas programas. 
  • Kitoms suinteresuotoms šalims, kurias domina šis projektas:

Tyrimų institutams, universitetams ir universitetų inkubatoriams

Profesinių mokyklų atstovams

Vietinei valdžiai ir sprendimų priėmėjams

Nevyriausybinėms organizacijoms

Pradedančiosioms įmonėms ( startuoliams )

Tradiciniams verslams, verslininkams, smulkiam ir vidutiniam verslui vietiniame ir Europos lygmenyje

 


Subscribe to the HILLARY newsletter!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

<a href='https://www.freepik.com/free-vector/silhouette-woman-logo-with-particles_1132051.htm'>Designed by Freepik</a>